Νέα

13/2/2020

Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων: Απόκτηση χαρτοφυλακίου Φωτοβολταϊκών Πάρκων.


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συν...

4/2/2020

Ρυθμιζόμενη Πληροφορία (Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής)

 

Ανακοινώνεται ότι στις 03 Φεβρουαρίου 2020 ο Κος Δημοσθέν...

1/2/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ MOTOR OIL HELLAS


Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στις 10:15 μ.μ. εκδηλώθηκε φωτιά σε ...

4/12/2019

Επιστροφή του κατά τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018 επιπλέον παρακρατηθέντος φόρου


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα προβλ...

3/12/2019

Πληρωμή Προσωρινού Μερίσματος για τη Χρήση 2019


Ανακοινώνεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλ...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 16,86
Ημέρα/Ώρα 26/02, 17:32
Προηγούμενο κλείσιμο, € 16,86
Μεταβολή, % -3,93
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend