Νέα

24/6/2020

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2020 για Αγορά Ιδίων Μετοχών


Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ό...

24/6/2020

Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα


Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτ...

17/6/2020

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020


Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστ...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 12,2
Ημέρα/Ώρα 13/07, 18:17
Προηγούμενο κλείσιμο, € 12,20
Μεταβολή, % -1,13
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend