Νέα

4/12/2019

Επιστροφή του κατά τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018 επιπλέον παρακρατηθέντος φόρου


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα προβλ...

3/12/2019

Πληρωμή Προσωρινού Μερίσματος για τη Χρήση 2019


Ανακοινώνεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλ...

2/12/2019

Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Ανακοίνωση Επιχειρηματικών Εξελίξεων


Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ό...

20/11/2019

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα


Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτ...

15/11/2019

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2019


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι οι Ενδιάμεσες Οικο...

13/11/2019

Ενημέρωση Οικονομικού Ημερολογίου 2019 – Απόφαση για διανομή προσωρινού μερίσματος


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε κατά τη σ...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 20,22
Ημέρα/Ώρα 29/01, 13:32
Προηγούμενο κλείσιμο, € 20,22
Μεταβολή, % 0
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend