Image

2008 και νωρίτερα

14/11/2008

Πληρωμή προμερίσματος χρήσης 2008

Ανακοινώνεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 11ης Νοεμβρίου 2008 αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος ποσού 0,20 Ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2008. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% επί των μερισμάτων (ήτοι 0,02 Ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του πρόσφατου Νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/25.9.2008). Δικαιούχοι του προμερίσματος είναι οι κύριοι των μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) της 3ης Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με την εκκαθάριση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών -Κ.Α.Α- Α.Ε.). Από την 4η Δεκεμβρίου 2008 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προμερίσματος.

Η καταβολή του προμερίσματος χρήσης 2008 θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2008 από την πληρώτρια τράπεζα – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με τους παρακάτω τρόπους:

1.Μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.
2.Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ
3.Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του προμερίσματος από τις 18 Δεκεμβρίου 2008 μέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.

Για τις περιπτώσεις 2 και 3 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 30η Ιουνίου 2009 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.


Μετά την 30η Ιουνίου 2009 η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Ηρώδου Αττικού 12Α , 151 24 Μαρούσι τηλ. 210 8094 042).


Οι βεβαιώσεις είσπραξης προμερίσματος (για φορολογική χρήση) για τις περιπτώσεις 2 και 3 θα εκδίδονται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ενώ οι μέτοχοι που εμπίπτουν στην περίπτωση 1 θα εξυπηρετούνται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 8094 042).


Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΜΑΡΟΥΣΙ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

textsizePrintSend to Friend